Milli Emlak Hazine Taşınmazlarını Satışa Çıkıyor

2701

Milli Emlak Müdürlüğü Türkiye genelinde dev bir satışa hazırlanıyor. Hazineye ait 7 bin 349 adet taşınmazını ihaleyle satılacak, 351 taşınmaz ise kiraya verilecek.

Kamu taşınmazlarında vatandaşa ve ya­tırımcıya sunulan fırsatlar sürüyor. 2B ve tarım arazilerinin satışında süresi içinde başvuramayanlar, satış bedelini süresi için­de ödeyemeyenler, ikiden fazla taksitini zamanında ödemeyenler için verilen son fırsat 7 Eylül’de sona eriyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) ihaleye çıkar­dığı taşınmazların yanı sıra, Milli Emlak Genel Müdürlüğü de hazine taşınmazları­nı ihaleyle satışa çıkarıyor ve kiralıyor, ir­tifak hakkını veriyor. Hazine taşınmazları cazip fırsatlarla yatırımcıya sunuluyor. Ha­zine taşınmazları üzerinde gerçekleştirile­cek teşvik belgeli yatırımlarda yatırımcıya bedelsiz ön izin, 49 yıl süre, hasılattan pay alınmaması, doğrudan satın alma imkanı tanınıyor. 25 Ağustos itibarıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün internet adresinde 7 bin 349 satış, 351 kiralama, 67 irtifak hakkı, 423 yatırım teşvik ilanı bulunuyor.

ÖİB’NİN TAŞINMAZ PORTFÖYÜ KABARIK

ÖİB’nin ihalesini gerçekleştirdiği ve iha­le takvimini açıkladığı taşınmazlar dışında portföyünde bin 500’ün üzerinde taşınmaz bulunuyor. Kurumun internet sitesinde açıklanan listelere göre ÖİB’nin 7. Proje Grup Başkanlığının portföyünde 764 taşın­maz yer alıyor. 6. Proje Grup Başkanlığının portföyüne bakıldığında ise Maliye hâzinesi adına kayıtlı 199, T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 10, Kara­yolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 15, TIGEM adına kayıtlı 15, Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı bir, Türkiye Şeker Fab­rikaları A.Ş. adına kayıtlı 384 adet olmak üzere toplam 624 adet taşınmaz ile SGK’ya ait Taksim Otelcilik A.Ş. (yüzde 31.425) ve Emek İnşaat ve İşletme’deki (yüzde 49) iş­tirak hisseleri bulunuyor. Diğer proje grup­larıyla bu sayı bin 500’ü aşıyor.

ÖİB’ye ait Ankara Yenimahalle Susuz Mahallesi ve Gölbaşı Oyaca Mahallesinde­ki 24 taşınmaz için son teklif tarihi 19 ve 25 Eylül olarak belirlenirken, Ankara Çanka­ya İlçesi Eti Mahallesi 1147 Ada 29 No’lu parseldeki taşınmaz ihalesi için son teklif tarihi 20 Eylül olacak. ÖİB’ye ait Ankara Gölbaşı, İstanbul (Tuzla, Küçükçekmece, Bakırköy, Kartal), Antalya (Aksu) illerin­de bulunan 34 taşınmazı için son teklifler 11 Eylül, Balıkesir, Ankara, Artvin, Samsun ve Sivas illerinde bulunan 19 taşınmaz için 29 Eylül’de alınacak. Ankara Gölbaşı İlçesi (Taşpmar-Bahçelievler Mahallesi) ve Yenimahalle İlçesi (Karacakaya Mahallesi) muh­telif taşınmazlar ihalesinde 22 taşınmazdan 11 için son teklif verme tarihi 5 Eylül, diğer ll’i için ise 12 Eylül olacak. Ankara Yeni­mahalle Yakacık Mahallesindeki 28 taşın­maz için son teklif tarihi 12 Ekim, İstanbul Büyükçekmece İlçesi Merkez Mahallesi ve Eyüp İlçesi Göktürk Mahallesinde bulunan iki taşınmaz için son teklif tarihi 22 Eylül olacak. ÖİB’nin Bolu Merkez, Ankara, Balı­kesir, Ağrı’daki muhtelif taşınmazların satışı da gündemde.

ELEKTRİK SANTRALLERİ ÖZELLEŞİYOR

ÖİB, Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santrallerini özelleştiriyor. Geçici teminat tutarının 15 milyon TL olarak belirlendiği ihalelerde ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi 11 Eylü’de alacak. Compagnie Financière Ottomane S.A. sermayesindeki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye (ADÜ- AŞ) ait hissenin özelleştirilmesi için son tek­lif tarihi 29 Eylül, Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin idareye ait hissesin özel­leştirmesi için son teklif tarihi 18 Eylül olacak. Hidrojen Peroksit sermayesindeki, idareye ait yüzde 28.2 oranındaki hisse, Compagnie Financière Ottomane S.A. sermayesindeki ADÜAŞ’a ait yüzde 3.81 oranındaki hisse ‘sa­tış’ yöntemi ile özelleştirilecek.

Taşucu Limanı ve Geri Sahasındaki Ta­şınmazlar İhalesi içinse son teklif verme sü­resi 28 Eylül olacak.

621 HAZİNE TAŞINMAZI SATIŞTA

Milli Emlak Genel Müdürlüğü verileri­ne göre, 25 Ağustos itibarıyla Türkiye ge­nelinde satışa çıkarılmış 630 hâzineye ait taşınmaz bulunuyor. 6 bin 719 hazine ta­şınmazı ise satışa hazırlanıyor. Rakamlar ihaleler yaptıkça güncelleniyor. Satışa çı­karılan taşınmazlardan 43’ü İzmir’de, al­tısı Muğla’da, 20’si Antalya’da bulunuyor. Denizli’de 13, İsparta’da 19, İstanbul’da 14, Tekirdağ’da altı, Edirne’de 12, Bursa’da dört, Konya’da 30, Bursa’da dört, Niğde’de 75, Ankara’da 83, Afyonkarahisar’da 16, Kastamonu’da 21, Kırşehir’de sekiz, Nevşehir’de yedi, Kayseri’de 31, Tokat’ta 51, Sivas’ta sekiz, Erzincan’da 19, Tunceli’de 10, Bingöl’de 26, Elazığ’da 36, Trabzon’da 14, Kahramanmaraş’ta 33, Hakkari’de beş, Artvin’de iki, Diyarbakır’da yedi taşınmaz ihaleye çıkarılıyor. Bolu, Kırklareli, Bur­dur, Kütahya, Çorum, Adıyaman, Giresun, Samsun’da ise bir arazi satışa çıkarılmış durumda. Bu arada Milli Emlak’m ihale

takviminde 25 Ağustos Cuma günü İzmir Karaburun’da dört, Konya Selçuklu’da do­kuz, Kırşehir Kaman’da 16, Bursa Nilüfer’de iki taşınmaz için ihaleler yapılması öngörü­lüyordu.

DİKKAT ÇEKEN İLANLAR

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında İs­tanbul Başakşehir’deki 2 bin 313 metreka­re büyüklüğünde sanayi bölgesi imarlı, 16 milyon 770 bin TL toplam tahmini bedelli Hazine arazisi 14 Eylü’de ihaleyle satılacak. Muğla Bodrum Konacık Köyü’nde ticari alan imarlı 4 bin 154 metrekare büyüklüğünde, 11.5 milyon TL toplam tahmini değerin­deki arsanın ihalesi de aynı gün yapılacak. 14 Eylül konut alanı imarlı iki taşınmazın daha ihalesi gerçekleştirilecek. Bu ihaleler İstan­bul Silivri Alibey Mahallesi’ndeki 2 bin 718 metrekare büyüklüğünde, toplam tahmini bedeli 4 milyon 622 bin TL olan Hazine ara­zisi ile Kayseri Kocasinan Pervane Mahalle­si’ndeki 3 bin 541 metrekare büyüklüğünde, toplam tahmini bedeli 3 milyon 736 bin TL olan Hazine arazisi için yapılacak.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün pay­laştığı bilgilere göre, Türkiye genelinde Hazine’ye ait taşınmazların satışı ihale ile yapılıyor. Satışa çıkarılan taşınmazlarına ihalesine gerçek ve tüzel kişiler katılabiliyor. Hazine taşınmazları günün alım satım rayi­cine göre satılıyor. Hazine taşınmazlarının satışında satış işlemlerinde iki yıla kadar tak­sit, KDV’siz ödeme, emlak vergisinden beş yıl muafiyet, harçsız tapu imkanı sağlanıyor. Hazine taşınmazları için başvurular defter­darlıklar, milli emlak müdürlükleri ve mal müdürlüklerine yapılıyor. Türkiye genelinde satışa çıkarılan taşınmazlar için Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden bilgi alınabiliyor. Satış ilanlarında taşınmazlarm fotoğrafları ve Google görüntüleri bulunuyor.

YATIRIM TEŞVİK İLANLARI

Hazine taşınmazları üzerinde gerçekleş­tirilecek istihdam sağlayıcı teşvik belgeli yatırımlarda, yatırımcıya önemli fırsatlar sunuluyor. Tarımsal, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer yatırımlar bu kapsamda olacak. Bir dilekçe ile yapılan başvurunun ardından emlak vergi değerinin binde 5’i ile binde 25:i arasında değişen oranlarda yıllık irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, 49 yıl süre, bedelsiz ön izin, emlak vergi de­ğerinin yüzde 2.5’ine kadar yıllık bedel, ilk üç yıl yüzde 70 indirim, hasılattan pay alın­maması, doğrudan satın alma gibi imkanlar veriliyor. Yatırım yeri tahsisi teşvikinden yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatı­rımın karakteristik değerlerini içerecek şe­kilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler ya­rarlanabilecek. Hazine taşınmazı için def­terdarlıklar ve mal müdürlüklerine başvuru yapılabilecek.

110 TAŞINMAZ

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün in­ternet sitesinde başvuruya çıkarılan 110, yatırım teşvike hazırlanan 313 taşınmaz yer alıyor. Başvuruya çıkılan yatırım teşvik Ha­zine arazileri ilanlarından 21 ’i Kırklareli, dokuzu Sakarya, ikisi Bartın, ikisi Eskişe­
hir, dördü Afyonkarahisar, sekizi İsparta, 10’u Burdur, dördü Aksaray, ikisi Gazi­antep, 18’i Adıyaman, beşi Tokat, 22’si Giresun, biri Erzincan, biri Bingöl, biri Mardin’deki taşınmazlara ilişkin.

Yatırım teşvik ilanları arasında en dik­kat çekicilerden biri Bingöl Merkez Sarı- çiçek Köyü’nde tüm sektör yatırımlarına açık, imarsız 15 bin 276 metrekare büyük­lüğündeki taşınmaz. Taşınmaz için son başvurular 17 EylüPde yapılacak. Eğitim yatırımları çerçevesinde, Tokat’ın Erbaa ilçesi Tosunlar Köyü’ndeki imarsız taşın­maz için son başvurular 25 Eylül’de alı­nacak. Adıyaman’ın Gölbaşı Çatalağaç Köyü’nde tüm sektör yatırımlarına açık imarsız 16 bin 851 metrekare arazi için son başvuru tarihi 11 Ekim, Giresun’un Tirebolu ilçesi Demirci Mahallesi’nde tüm sektör yatırımlarına açık imarsız 2 bin 400 metrekare arazi içinse son baş­vuru tarihi 6 Kasım olacak.

KİRALAMA İLANLARI DA VAR

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün in­ternet sitesinde sekiz ilde 41 Hazine arazi­sini kiralama ilanı yer alıyor. Bu araziler­den biri İstanbul’da, dördü İzmir’de, 18’i Ankara’da, ll’i Tokat’ta, biri Kastamonu’da, ikisi Niğde’de, biri Samsun’da, üçü Gaziantep’te, ikisi Elazığ’da bulunuyor. (İzmir Karaburun’da kiralama yapılacak tarlalar için ihale tarihi ise 25 Ağustos olarak görülüyor.) Milli Emlak’ın kirala­maya hazırladığı arazi sayısı ise 310. Ha­zine taşınmazlarında yapılacak kiralama işlemlerinde yatırımcılara sabit tesis yatırı­mı yapılmadan 10 yıla kadar kiralama sü­resi, KDV’siz ödeme, kullanıcılarına tarım arazilerinin doğrudan kiralanması, ağaç­landırma amaçlı kiralamalarda ilk beş yıl için yüzde 50 indirim fırsatı veriliyor.

İrtifak hakkı tesisi

Altı ilde irtifak hakkı için ilana çıkarılmış 15 Hazine taşınmazı bulunuyor. Bu taşınmazlar; biri İstanbul, ikisi Balıkesir, dördü Ankara, üçü Niğde, üçü Samsun, ikisi Kahramanmaraş şeklinde dağılıyor. İrtifak hakkına hazırlanan Hazine taşınmazı sayısı ise 52.

Eğitim, turizm, sanayi, enerji, tarım, hayvancılık, sağlık ve benzeri yatırımlarda Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesisi veriliyor. Yatırımcıya doğrudan satın alma imkanı, bir dilekçe ile başvuru, uzun süreli sözleşme imkanı, bedelde ilk üç yıl yüzde 70 indirim imkanı veriliyor.

İlanlara göre Samsun İlkadım ve Atakum’daki birer konut ve enerji hariç genel amaçlı arazi ile Ankara Yenimahalle’deki konut ve enerji hariç genel amaçlı üç arazi için ihaleler 12 Eylül’de yapılacak. İrtifak hakkı ilanlarına göre 13 Eylül tarihinde Samsun’da bir, Balıkesir’de iki, İstanbul’da bir taşınmazın ihalesi yapılacak.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ayrıca ağaçlandırma, taşınır mal, arsa ve kat karşılığı inşaat, trampa ve diğer ilanlara da internet sayfasında yer veriyor.

2B kapsamında 682 taşınmaz satıldı

Maliye Bakanı verilerine göre, kamuoyunda ‘2B Yasası’ olarak bilinen ve devlet ile vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturan 6292 sayılı Kanun uyarınca 2B kapsamındaki taşınmazlardan bugüne kadar 666 bin hak sahibine yaklaşık 482 bin taşınmaz satıldı. Söz konusu satışların toplam değeri 9.5 milyar TL oldu.

Bu bedelin 6.5 milyar TL’si tahsil edilirken, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödeniyor.

Yine aynı kanunla çözüme kavuşturulan Hazine’ye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı uygulamasında rayiç bedel ve hak sahiplerini belirleme çalışmaları tamamlanan illerde satışlara başlandı.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarım arazileri hak sahiplerine rayiç bedellerinin yüzde 50’si oranında indirimli satılıyor.

Ayrıca faizsiz altı yıl vade imkanı sunuluyor. Söz konusu uygulama kapsamında, Türkiye genelinde bugüne kadar
yaklaşık 25 bin 200 kişiye toplam 32 bin taşınmaz, 399 milyon TL bedelle satıldı ve bu bedelin 182 milyon TL’si tahsil edildi.

2B ve Hazine’ye ait tarım arazileri için başvuru ve ödeme süreleri 7 Eylül’de sona erecek. Süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ve taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için altı aylık ek süre tanınmıştı.

Vatandaşa bilgilendirici mesajlar gönderen Maliye Bakanlığı, erken ödeme halinde faiz indiriminden yararlanılacağı konusunda hak sahiplerini bilgilendirdi. Vatandaşa “Büyük fırsatı kaçırmayın” çağrısı yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamada bu zamana kadar başvuru yapmayan vatandaşların 7 Eylül’e kadar yaparlarsa hak sahibi olacağını, ödemelerini kaçıranların da ödeme yaparlarsa arazilerini alabileceğini ifade etmişti.